• Email :
  • info@eartone.com

EARTONE ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังคือเครื่องขยายเสียงให้ดังขึ้น ทำงานโดยอาศัยถ่านเครื่องช่วยฟังที่มีกำลัง 1.4 โวลต์

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

รองรับระบบสื่อสารแบบไร้สายในเครื่องช่วยฟัง ทำให้เชื่อมต่อกับมือถือได้แบบไร้สายโดยไม่มีเสียงก้อง

ปรึกษาแพทย์

ปรึกษาแพทย์

Eartone มีแพทย์เฉพาะทางด้านหูประจำ เพื่อดูแลสุขภาพหูให้ท่านอย่างรอบด้าน

คุณหูตึงหรือไม่ เชิญทดสอบได้ฟรี

hearing test icon 02

โดยดาวน์โหลด Eartone App 
ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android

ความรู้เรื่องหูและการได้ยิน

ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

Image
Image
Image
Image
eartone-logo-bottom.png


Eartone ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

ทดสอบการได้ยิน

hearing test icon 01

คุณหูตึงหรือไม่ เชิญทดสอบได้ฟรี โดยดาวน์โหลด Eartone App ใน iPhone หรือ Android (Samsung)