• Email :
  • info@eartone.com

ทดสอบการได้ยินที่บ้าน ฟรี

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำให้ไม่สะดวก ไม่สามารถไปตรวจการได้ยินที่โรงพยาบาล หลายๆ ท่านต้อง social distancing พูดคุยห่างกัน 1-2 เมตร สำหรับคนหูดีอาจไม่มีปัญหา แต่สำหรับท่านที่หูตึงจะได้ยินไม่ชัด ทำให้สื่อสารไม่เข้าใจกัน ตรวจเช็คประสาทการได้ยินของหูท่านได้ฟรี ทาง application นี้ ผลการทดสอบจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินกลับให้ท่าน ฟรี

คลิกที่นี่ เพื่อทดสอบ ฟรี

Image
Image

มติชนออนไลน์
คอลัมน์ ชีวิตคุณภาพ
วันที่ 3 มีนาคม 2561 - 18:12 น.

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผอ.รพ.) ราชวิถี และ ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรมรณรงค์ "โรงพยาบาลราชวิถี ลดเสียง ลดหูหนวก" เนื่องในวันการได้ยินโลก (World Hearing Day) ประจำปี 2561

Sukhumvit 42 Branch

EARTONE ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังคือเครื่องขยายเสียงให้ดังขึ้น ทำงานโดยอาศัยถ่านเครื่องช่วยฟังที่มีกำลัง 1.4 โวลต์

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

รองรับระบบสื่อสารแบบไร้สายในเครื่องช่วยฟัง ทำให้เชื่อมต่อกับมือถือได้แบบไร้สายโดยไม่มีเสียงก้อง

ปรึกษาแพทย์

ปรึกษาแพทย์

Eartone มีแพทย์เฉพาะทางด้านหูประจำ เพื่อดูแลสุขภาพหูให้ท่านอย่างรอบด้าน

คุณหูตึงหรือไม่ เชิญทดสอบได้ฟรี

ทดสอบการได้ยินอย่างละเอียด

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โดย Add friend line @eartone

line id at eartone

ทดสอบการได้ยินเบื้องต้น ด้วยตัวคุณเอง

โดยดาวน์โหลด Eartone App 

hearing test icon 02

ความรู้เรื่องหูและการได้ยิน

ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

Image
Image
Image
Image
eartone-logo-bottom.png


ศูนย์บริการข้อมูลเครื่องช่วยฟัง

โทร 02-712-1177

085-357-8777

ทดสอบการได้ยิน

hearing test icon 01

คุณหูตึงหรือไม่ เชิญทดสอบได้ฟรี โดยดาวน์โหลด Eartone App ใน iPhone หรือ Android (Samsung)

Search