• Email :
  • info@eartone.com

หูและการได้ยิน

เราได้ยินได้อย่างไร

โดย พญ. นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร

คลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศซึ่งเป็นตัวนำไปกระทบใบหู ใบหูจะดักและรวบรวมเสียงให้เดินผ่านเข้าสู่หูชั้นนอกที่มีลักษณะเป็นท่อปลายปิดด้วยแก้วหู ซึ่งมีลักษณะบางเหมือนหนังกลอง แก้วหูเมื่อถูกเสียงกระทบจะเกิดการสั่นสะเทือน แรงนี้จะถูกส่งผ่านไปตามกระดูกหูทั้ง 3 ชิ้นที่อยู่ในหูชั้นกลางเข้าไปที่โคเคลีย (Cochlea) คือหูชั้นในที่มีลักษณะเหมือนท่อม้วนขด มีน้ำเลี้ยงภายใน เกิดการกระเพื่อมของน้ำเลี้ยง ทำให้เกิดการพัดโบกของประสาทเซลล์ขนและผนังเทกโตเรียล เกิดเป็นประจุไฟฟ้าขึ้น สัญญาณนี้จะถูกส่งไปตามเส้นประสาทหูถึงสมอง สมองจะแปรสัญญาณเป็นคำพูดที่มีความหมายและจินตนาการต่างๆ ตามประสบการณ์ที่ถูกบันทึกในความทรงจำของผู้รับ แล้วสมองจะสั่งการให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือวางเฉย เช่น พูดโต้ตอบ เกิดอารมณ์ หรือเก็บซ่อนไว้

ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

Image
Image
Image
Image
eartone-logo-bottom.png


ศูนย์บริการข้อมูลเครื่องช่วยฟัง

โทร 02-712-1177

02-713-6232

085-357-8777

ทดสอบการได้ยิน

hearing test icon 01

คุณหูตึงหรือไม่ เชิญทดสอบได้ฟรี โดยดาวน์โหลด Eartone App ใน iPhone หรือ Android (Samsung)

Search