• Email :
  • info@eartone.com

รพ.ราชวิถีใช้แอป

‘Eartone’ รณรงค์ลดผู้ป่วย ‘หูเสื่อม’

Image
Image

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผอ.รพ.) ราชวิถี และ ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรมรณรงค์ "โรงพยาบาลราชวิถี ลดเสียง ลดหูหนวก" เนื่องในวันการได้ยินโลก (World Hearing Day) ประจำปี 2561

นพ.เจษฎากล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยินและการป้องกันการสูญเสียการได้ยินหรือหูเสื่อม ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรที่มีปัญหาการได้ยิน 360 ล้านคน ในประเทศไทยพบกว่า 2.7 ล้านคน โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมีแนวโน้มหูเสื่อมมากขึ้น ปัญหาการสูญเสียการได้ยินมีหลายสาเหตุ เช่น จากกรรมพันธุ์ การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส อุบัติเหตุกระทบกระแทกทางศีรษะ ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือจากการทำงานหรือไปเที่ยวในสถานที่เสียงดัง โดยกลุ่มเสี่ยงสูงคือ กลุ่มคนที่ทำงานในที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล ติดต่อกันเกิน 8 ชั่วโมง

Image
Image

"อาการเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาการสูญเสียการได้ยิน เช่น ได้ยินเป็นเสียงซ่าๆ เหมือนเสียงสัญญาณทีวี เสียงเหมือนน้ำไหล เสียงคล้ายจิ้งหรีด หรือรู้สึกว่าการได้ยินแย่ลงกว่าเดิม ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เช่น มีขี้หูอุดตันหรืออาจมีแก้วหูทะลุ ประสาทหูเสื่อมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แก้ไขได้ด้วย 2 วิธี คือ การใช้เครื่องช่วยฟังและการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีที่ใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผล" นพ.เจษฎากล่าว และกล่าวว่าสำหรับการป้องกันการเกิดโรคหูเสื่อมทำได้โดยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่เสียงดังเป็นเวลานาน หรือหากต้องอยู่ในที่เสียงดังมีความเสี่ยง ควรป้องกันโดยการใส่เครื่องป้องกันเสียง พักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลร่างกายให้แข็งแรง เพื่อป้องกันประสาทหูเสื่อมแบบเแยบพลัน ทั้งนี้ให้คุณครูและผู้ปกครองที่ใกล้ชิดเด็กหมั่นสังเกตพฤติกรรมเด็ก ซึ่งหากพบว่าเด็กมีพฤติกรรม เช่น เรียกไม่ได้ยิน พูดช้า พูดไม่ชัด เป้นต้น อาจเข้าข่ายการบกพร่องทางการได้ยิน ให้รีบนำเด็กไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง

ด้าน นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ (สธ.) ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาลราชวิถี ลดเสียง ลดหูหนวก เนื่องในวันการได้ยินโลก และในแต่ละปี รพ.ราชวิถีได้ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้ผู้ป่วยสูญเสียการได้ยินกว่า 3,000 คนต่อปี มากที่สุดในประเทศไทย อย่างไรก้ตาม ปัจจุบันมีแอพพลิเคชันชื่อ "Eartone" หรือ "ตรวจการได้ยิน" พัฒนาขึ้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจผู้ป่วยด้านหู ประชาชนสามารถทดสอบประสิทธิภาพของการได้ยินแบบละเอียดได้ด้วยตนเอง ทราบถึงระดับหูตึงหรือเปอร์เซ็นต์ของประสาทหูเสื่อม โดยสามารถดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ ios และระบบ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

Image
Image
Image
Image
eartone-logo-bottom.png


ศูนย์บริการข้อมูลเครื่องช่วยฟัง

โทร 02-712-1177

02-713-6232

085-357-8777

ทดสอบการได้ยิน

hearing test icon 01

คุณหูตึงหรือไม่ เชิญทดสอบได้ฟรี โดยดาวน์โหลด Eartone App ใน iPhone หรือ Android (Samsung)

Search