• Email :
  • info@eartone.com

หูและการได้ยิน

คำถามที่พบบ่อย

ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วทำให้ประสาทเสื่อมหรือหูหนวกเร็วขึ้น?

การใส่เครื่องช่วยฟังจะไม่มีผลต่อการเสื่อมของประสาทหู ยกเว้นเครื่องช่วยฟังที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งไม่มีตัวควบคุมกำลังขยายเสียงที่เกินขนาด แต่เครื่องช่วยฟังที่ขายตามรพ. คลินิก หรือศูนย์เครื่องช่วยฟัง ได้ผ่านการรับรองจาก อย. แล้ว ถือว่าได้มาตรฐาน

ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

Image
Image
Image
Image
eartone-logo-bottom.png


ศูนย์บริการข้อมูลเครื่องช่วยฟัง

โทร 02-712-1177

02-713-6232

085-357-8777

ทดสอบการได้ยิน

hearing test icon 01

คุณหูตึงหรือไม่ เชิญทดสอบได้ฟรี โดยดาวน์โหลด Eartone App ใน iPhone หรือ Android (Samsung)

Search