• Email :
  • info@eartone.com

เครื่องช่วยฟัง

แบบชาร์จไฟได้

เครื่องช่วยฟังที่ใช้ถ่านลิเธียมไอออน ชาร์ตไฟครั้งเดียวใช้ได้ทั้งวัน

ประหยัดค่าถ่านและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมราคาเท่ากับเครื่องช่วยฟังทั่วไป

ปัจจุบันเครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่จะใช้ถ่านแบบ Zinc Air แบบใช้แล้วทิ้ง เป็นถ่านก้อนเล็กๆ อายุการใช้งานขึ้นกับขนาดของก้อนถ่านและเครื่องช่วยฟัง โดยเฉลี่ย 10 ถึง 20 วัน ถ่านแบบเดิมจะมีส่วนผสมของสารปรอทเพื่อเร่งการทำปฏิกิริยาให้ถ่านทำงานเร็วและแรงขึ้น ถ่านรุ่นใหม่จะไม่มีสารสารปรอท ซึ่งให้กำลังเท่ากัน แต่ต้องใช้เวลา 2 นาทีเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาจึงจะได้พลังงานเต็มก้อน ถ่านที่ใช้แล้วทิ้งก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม อีกทั้งการเปลี่ยนถ่านก้อนเล็กๆ จะยากลำบากสำหรับผู้สูงวัยที่สายตาไม่ค่อยดี การใช้นิ้วมือหยิบจับไม่ถนัด

ถ่านรุ่นใหม่ ลิเธียมไอออน (ถ่านชาร์ตไฟได้) ในเครื่องช่วยฟัง เป็นถ่านเหมือนถ่านในมือถือ แต่เคลือบด้วยสารพิเศษเพื่อกันความชื้น ฝุ่น ทนทาน และเสื่อมช้า ชาร์ตไฟได้หลายครั้ง จะมีชิพคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายไฟให้สม่ำเสมอ อุณหภูมิคงที่ ใช้เวลาชาร์ตเพียง 3 ชั่วโมง ใช้ได้ 24 ชม. หรือชาร์ตกรณีฉุกเฉิน ชาร์ตเพียง 30 นาที ใช้ได้ 6 ชม. ถ้าชาร์ต 1 ชม. ใช้ได้ 12 ชม.

Image

ที่ชาร์ตไฟแบบตลับ ใช้เป็นที่เก็บเครื่องช่วยฟัง ชาร์ตไฟ และเครื่องอบไล่ความชื้น พร้อมเก็บสารดูดความชื้นชาร์ตไฟได้สองเครื่องพร้อมกัน
มีจุดเรืองแสงเมื่อชาร์ตไฟเต็ม

Image

ชาร์ตไฟแบบพกพา

Power Pack

Image

 

ที่ชาร์ตไฟแบตเตอรี่สำรอง ไว้ชาร์ตยามฉุกเฉินเมื่อหาที่ชาร์ตไฟไม่ได้
ชาร์ตครั้งเดียวแบตเตอรี่สำรองใช้ชาร์ตได้ถึง 7 วัน

เครื่องช่วยฟังที่ชาร์ตไฟได้จะมีขนาดเล็กและการทำงานเหมือนเครื่องช่วยฟังทั่วไป

ทั้ง 2 แบบมีขนาดเล็ก ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคนใส่แว่น

Image

ขนาดเล็กแขวนหลังหูแบบลำโพงสอดในรูหู
เหมาะสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

Image

ขนาดกลางแขวนหลังหู มีท่อนำเสียงจากเครื่องไปรูหู
เหมาะสำหรับประสาทหูเสื่อมรุนแรง

ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

Image
Image
Image
Image
eartone-logo-bottom.png


ศูนย์บริการข้อมูลเครื่องช่วยฟัง

โทร 02-712-1177

02-713-6232

085-357-8777

ทดสอบการได้ยิน

hearing test icon 01

คุณหูตึงหรือไม่ เชิญทดสอบได้ฟรี โดยดาวน์โหลด Eartone App ใน iPhone หรือ Android (Samsung)

Search